Trainingswijze

In de wereld van de hondentraining bestaan er verschillende aanleer methodes. Er is al door diverse mensen bewezen dat er niet één methode "de beste" methode is voor alle honden. Elke baas en elke hond is anders. Daarom is elke combinatie, elke koppel uniek. Hondentraining Cookie past de methodes op deze combinaties aan. Dus eigenlijk krijg je bij Hondentraining Cookie een cursus op maat.

Wel trainen wij met bepaalde uitgangspunten:

 • Een positieve leermethode.
 • Consequent gedrag aanleren aan de baas.
 • Kijken naar en leren van het gedrag van de hond.
 • Een volledige inzet van de baas. Als er thuis niet geoefend wordt, zijn lessen nutteloos.

De trainingen bij Cookie zijn gebaseerd op het kijken naar de hond.

Bazen die willen kijken naar het gedrag van hun hond en daarvan willen leren. En dat geïnteresseerde bazen hun hond niet socialiseren op een hondenschool, maar dit thuis al doen. De oefeningen worden deels gebruikt om te kijken hoe uw hond reageert op de prikkels die u en zijn omgeving geven. U kunt ook kiezen voor privé training. De redenen hiervoor kunnen zijn:

 • dat u een 1 op 1 begeleiding wilt.
 • u wilt trainen op een specifiek probleem / oefening.
 • dat het voor u onmogelijk is om op vaste dagen en tijden te trainen.
 • dat uw hond nog erg uitvalt naar andere honden.
 • dat u zich dan zekerder voelt.
 • dat u gehandicapt bent.
 • dat u een herplaatser heeft.
 • dat u op een locatie wilt trainen.
 • uw puppy nog niet volledig geënt is en u toch wilt beginnen met socialiseren.

"Er zijn steeds meer bazen geïnteresseerd in de denkwijze van hun hond."